Framtidsveckan i Göteborg

02 oktober 2015

Framtidsveckan drar igång nu på måndag 5/10 med invigning på Operan. Kul att Omställningsrörelsen blir insläppt i de fina salongerna…

Sedan följer, som sig bör, ett fullmatat program. Själv är jag med på onsdag under temat ”Är en annan ekonomi möjlig?”
Jag kommer inte att svara på frågan hur en annan ekonomi ser ut, däremot vill jag visa att den nuvarande med sin logik om ständig expansion och ökat uttag av ändliga naturresurser och belastning på ekosystemen är omöjlig.

Den kommer att ersättas av något annat! Frågan är bara hur det kommer att gå till och hur den nya ekonomin ser ut. Den som säger sig veta det ljuger. I detta läskiga och okända är ett klokt svar att bygga resiliens, att försöka ha beredskap för det okända, minska sårbarheten.

Ett litet tecken på att vi ger oss ut på okänd mark är att i mina ovanstående rader var det ett ord som inte fanns i ordlistan och det var det viktigaste av dem alla ”resiliens”.

 

Previous post:

Next post: