Att sticka huvudet i sanden är ingen strategi

16 oktober 2015

I Göteborgs Fria Tidning skriver jag idag, triggat av den senaste tidens skriverier från bland andra Konjunkturinstitutet, om den ökande skuldsättningen.

Jag lägger ingen kraft på huruvida man bör minska ränteavdragen, införa amorteringskrav eller vidta andra åtgärder, däremot vill jag från ett fågelperspektiv titta ner på den förstärkande återkopplingen av ökad skuldsättning och BNP-tillväxt. Något som är ett skolboksexempel på hur man blåser upp en bubbla …

Och min förhoppning är att våra politiker, så dopade av tillväxtens sköna drog, skulle titta mot de regioner och länder som inte växer. Det är inte så häftigt och de ju är inte med i tävlingen om landets högsta hus, men släpp prestigen och åk till Ronneby istället för till det glada Stockholm.

Previous post:

Next post: