Stålindustrin är aningslös i sin tillväxttro

22 augusti 2015

Och de är inte bara aningslösa, de ger dessutom vilseledande uppgifter om vilken klimatnytta de skulle kunna göra.

Bo-Erik Pers, vd för stålindustrins branschorganisation Jernkontoret skrev förra veckan på GP:s debattsida om de stora vinsterna med höghållfasta stål i bilar och byggnader. Lättare konstruktioner kan förvissa vara positivt, men hans siffror är missvisande då han antingen inte relaterar dem till något eller gör irrelevanta jämförelser. Visst låter det mycket med 8 000 000 000 kg CO2 i besparing, men om man jämför det till Europas folkmängd slutar det på 10 kg/person, vilket är en promille av en genomsnittlig svensks utsläpp. Tyvärr helt försumbart.

Han har ytterligare ett exempel där han mixar globala vinster med svenska utsläpp. Också här blir det bara en tummetott kvar.

Fast ännu väsentligare än de förvillande siffrorna är Jernkontorets blåögda tro på ekonomisk tillväxt. Inse att all tillväxt – även av BNP – är övergående.

Jernkontorets debattartikel 2015-08-18.

Min replik 2015-08-22 med slutklämen:
”Det må vara besvärande att ta till sig, men tillväxt är alltid en övergående fas, där BNP inte utgör något undantag. Tillväxtens gränser är i dag tydliga, men som Pers (Jernkontorets vd) mycket riktigt skriver finns ett allvarligt dilemma i att den fattiga delen av världen vill följa vårt exempel. Om inte vi är beredda att ompröva vår konsumtion och vårt sätt att leva kan vi inte förvänta oss att andra ska undvika våra misstag”

Previous post:

Next post: