Pagrotsky om EU:s tuffa tid och tron på evig tillväxt

11 augusti 2015

Leif Pagrotsky, f.d. S-minister, är som vanligt tydlig när han på DN Debatt målar upp en bild av EU:s framtid. En bild som förstås inte är isolerad till Grekland, men det är där som det just nu är som allra tydligast.

Att de får ytterligare nödlån för att betala av på gamla skulder och samtidigt genomför ”reformer” som spär på arbetslöshet och minskar konsumtion ökar inte chanserna att komma på rätt köl.

Jag delar Pagrotskys bild, med ett litet, men inte obetydligt undantag. I slutet av artikeln skriver han: ”Problemen med svag tillväxt i euroområdet fortsätter…”. Jag läser det som om han menar att en stark tillväxt är det som är eftersträvansvärt, både för Grekland, Tyskland och EU. Här finns ingen reflektion över att tillväxt, speciellt exponentiell sådan, alltid är ett övergående fenomen.

Det grekiska dramat illustrerar tydligt att lånade pengar är ett sätt att hålla igång hjulen, att få medel till investeringar och göda konsumtionen. Med en växande ekonomin och framför allt övertygelsen om att en framtida tillväxt både är bra och möjlig blir det klokt att skuldsätta sig ännu mer.

Ett klockrent exempel på en förstärkande återkoppling: mer lån ökar BNP som motiverar både långivare och låntagare att öka skulderna som får ekonomin att växa, vilket ökar kreditvärdigheten och bankerna lånar villigt ut ännu mer pengar …

Den besvärande baksidan av detta mynt är att samma återkopplinsmekanism fungerar också när det går utför: krympande BNP ger bankerna kalla fötter, återbetalningskraven stryper ekonomin som gör det svårare att betala tillbaka …

Med detta sagt, har jag ingen patentmedicin för EU, men med talet om att tillväxt skulle vara ett normaltillstånd har man inte ens en basal sjukdomsinsikt.

 

Previous post:

Next post: