Inte ens Internet kan växa i det oändliga

12 juli 2015

Moores lag är ingen riktig lag, utan en empirisk tumregel som säger att datorprestanda fördubblas var artonde månad. Man kan tvista om det ska vara just 18 månader och om det ska avse antal transistorer på en viss yta eller prestanda i en mer generell mening. Hur som helst tycks Moores lag ha stämt förvånansvärt väl ända sedan 1965.

Men som all exponentiell tillväxt kommer också Moores lag att komma till vägs ände. Det finns absoluta fysiska gränser då man närmar sig atomnivå och energiförbrukningen hos alla servrar och bredband är inte försumbar. Det fanns ett skäl till att Facebook byggde sin datorhall i Luleå där de bistra vintrarna sänker notan för kylningen…

I ett inslag på Vetenskapsradion talar Erik Agrell, professor inom informationsteori och kommunikationssystem om Internets gränser. Idag står det för 5 procent av världens elkonsumtion och med fördubblingar enligt Moores lag skulle det inte ta mer än 7 år innan Internet skulle kräva all elektricitet som genereras i världen.

Detta kommer förstås inte att inträffa, men det är en tydlig bild av att det inte är en sanning att datoriseringen sparar resurser.

 

 

Jan Åberg juli 15, 2015 kl. 8:38

Den som vill spara energi skräpar alltså inte ner – ens på nätet.

Det har ju t.ex. visat sig att en så enkel sak som e-post drar minst lika mycket energi som ett handskrivet brev (troligen mer), vilket gör att en representant från franska ADEME har rekommenderat följande ”Reduce the number of emails you send – a 10 per cent reduction could save up to 1 tonne of CO2 a year”. http://www.earthtimes.org/scitech/true-impact-email/1147/

Att inte skräpa ner på nätet sparar inte bara energi för samhället utan också TID (och mental energi) för de som måste bedöma om skräpet är viktigt eller inte.

Kanske är det så att svordomen i kyrkan denna gång är att ”det var bättre förr”: med snigel-brev och böcker?: http://www.simplysharing.com/book.htm

Stellan Tengroth juli 18, 2015 kl. 8:35

Jan,
ja, boken har ett superbt användargränssnitt…

Och om man fick betala så lite som 1 öre för varje mail som skickades skulle spam-filtren vara överflödiga.

Previous post:

Next post: