Mina våndor inför Västlänken och det Västsvenska paket (VL 1)

15 juni 2015

Det är med viss tvekan jag sätter mig vid datorn och påbörjar ett dokument som jag döper till ”Västsvenska paketet och Västlänken”.

Jag har ägnat mycket engagemang åt att skriva och tala om tillväxtens gränser och om vår (o)hållbara framtid. En kärnfråga i detta problemkomplex handlar om våra begränsade resurser, allra tydligast och mest prekärt manifesterat i att vi är på väg att lämna en mer än hundraårig era driven av billig fossil energi.

Det är ingen tillfällighet att 1900-talet präglades inte bara av god tillgång på energi utan också av en expanderande konsumtion. BNP-tillväxt och utvinning av olja var som två siamesiska tvillingar där vi inte upplevde någon högkonjunktur utan att också utvinningen av olja ökade. Att vi därför också närmar oss slutet på tillväxten är ingen vågad spekulation utan ett osentimentalt konstaterande.

I en krympande ekonomi och i en verklighet där energin inte flödar är det centralt att hushålla med resurser och då är mycket av det Västsvenska paketet, med trängselskatt som belastar bilismen och projekt som gynnar ett energibesparande kollektivt resande, attraktivt och något som det är lätt att ställa sig bakom.

Jag brukar uttrycka tågets förtjänster som tre: stål mot stål har låg friktion, järnvägen är elektrifierad och varje fordon har en hög kapacitet. Och inte bara i objektiva termer utan även privat är jag ett tågfan. Mina vänner kan intyga att jag ser fram emot varje tågresa och jag kände det som ett nederlag när argumenten vid ett tillfälle var för starka och jag tog flyget till Luleå. Hemresan till Göteborg blev i alla fall på ett civiliserat sätt …

Numera är jag en fri fågel, men till för ett knappt år sedan var jag i statens tjänst och ägnade mig på Trafikverket åt frågor om trafikeringen i och kring Västlänken. Det gav självklart insikter, men det jag ämnar skriva här är ingen avslöjande ”inside information” eller något senkommet visselblåsande, utan analyser och ett resonemang som vem som helst skulle kunna föra.

Den skräniga och många gånger onyanserade tonen från Vägvalet, Wannholt med flera vore i sig ett starkt skäl att distansera sig från det gänget och säga ett oförbehållsamt ”ja” till allt i det Västsvenska paketet, men jag väljer trots det att med mina utgångspunkter problematisera några aspekter av Göteborgs framtida infrastruktur.

Om det i vissa stycken låter som om jag ägde sanningen är det förstås fel. Min förståelse är begränsad och den som hittar fel och ofullkomligheter i mitt resonemang har inte utfört något stordåd.

Så långt om mina våndor …

Detta var det första i en serie på cirka femton blogginlägg där jag ämnar växla mellan globala frågor om tillväxt och energitillgångar, några egna iakttagelser från ett statligt verk och resonemang specifika för järnvägstrafiken i och kring Göteborg. Min avsikt är att det ska finnas en röd tråd och för att inte blanda ihop med eventuella andra inlägg lägger jag till ett ”VL” i rubriken och taggar dem ”Västlänken”.

I nästa inlägg kommer jag att lufta två smärre ”problem” med trängselskatten.

Preliminärt innehåll. Redan publicerade och kommande inlägg om Västlänken och Västsvenska paketet.

SvenG juni 15, 2015 kl. 18:23

Du påstår: ”Den skräniga och många gånger onyanserade tonen från Vägvalet, Wannholt med flera”. Tvärtom är det ju så att Vägvalet, stoppavastlanken.nu, anhängare av Gårdaalternativet och andra motståndare till Västlänken via Haga för fram sakliga argument i en lågmäld ton.

Stellan Tengroth juni 15, 2015 kl. 20:21

Sven,
det kan man ha olika syn på, men jag kallar det inte lågmält…
I sakfrågorna kommer vi att ha olika syn och jag vill visa på både plus och minus med Västlänken. Om du sedan kommer att tycka jag är osaklig eller skränig får jag leva med det.
//Stellan

Göran Örtberg juni 16, 2015 kl. 8:21

Jag tror inte att någon säger emot dig. Alla vill se förbättringar av infrastrukturen i Göteborg. Vi är överens om att mycket i västsvenska paketet är bra, men inte allt. Det är det som diskussionerna handlar om.

Anders Rundström juni 16, 2015 kl. 10:03

Att redan så här inledningsvis kamma dragandes med härskartekniker genom att undvika sakfrågan för att istället beskriva meningsmotståndare ( antar jag?) i förklenande ordalag imponerar åtminstone inte på mig. Nästan så att du redan förbrukat det eventuella förtroende du möjligtvis skulle kunna haft i mina ögon.

Roy juni 16, 2015 kl. 13:26

Tillhör nog en av de där; ”med flera” som du lite olyckligt beskriver som ”skräniga”. Ska likväl bli intressant att se dig utveckla dina tankar om infrastruktur m.m. Att vi måste sänka utsläppen från fordonsparken är ställt bortom allt tvivel. Om fler åkte kollektivt skulle vi spara energi. Detta är dock inget trängselskatten kommer att realisera. Kollektivtrafiken måste bli så smart och attraktiv att människor finner det rimligt att ställa bilen hemma/pendelparkeringen. Tveksamt om Västtrafik har nödvändig kompetens, bra reseplanerare har det iaf.

Stellan Tengroth juni 16, 2015 kl. 13:52

Ta det inte personligt om skränigheten… Om jag skrämmer bort dig från att läsa vidare är det synd, för det kan finnas frön som du kanske tycker är intressanta.
Och för att öka andelen som åker kollektivt handlar det relationen mellan hur dyrt/besvärligt det är att åka på ett sätt som förbrukar mycket resurser och hur enkelt och billigt det är att resa på ett smartare sätt. Se på Stockholm: lysande kollektivtrafik och ett elände att parkera en bil. Västtrafik har mycket som är bra, så om de bara kunde byta ut betalsystemet vore de på god väg.
//Stellan

Sacke juni 16, 2015 kl. 16:06

Jag kan inte heller känna igen mig i din beskrivning av skräniga motståndare. Men om man inte ropar ut sitt missnöje med de styrande för deras ohörsamhet mot det som vi protesterar mot, hur skall vi då få dem att lyssna?

Vi är inte motståndare till utveckling, såsom JA-sidan vill få oss att framstå, vi vill stoppa en helt omotiverad och kostsam projekt som ingen vill ha, tom TrV har i flera dokument kallat VästLänken för den mest olönsamma projektet, både ekonomiskt och samhällsnytta, som Sverige och Göteborg försöker ro i hamn.

Det gäller att få folk att åka kollektivt med hjälp av morötter och inte med piskor, det gäller att se till att kollektivtrafiken är attraktivt, detta gör man inte genom att erbjuda träiga kyrkobänkar istället för bilens bekväma fåtölj, eller överfulla vagnar med chaufförer som inte kan använda pedalerna på rätt sätt.

Som sagt, vi är inte emot Västsvenska Paketet, vi är emot slöseriet som VL innebär, vi är emot ett uppgrävt Göteborg under flera decennier.

Sacke juni 16, 2015 kl. 16:32

Jag vill också påpeka att Maglev är betydligt mera friktionsfri, den är mycket tystare och dessutom mycket bekvämare än rälsbaserad järnväg, och i övrigt så har den samma fina kriterier som vanlig jvg.

Stellan Tengroth juni 16, 2015 kl. 20:19

Min mening med ”skränighet” tog visst skruv. Jag står för det och om jag upplevs på det sättet har jag gruvligen misslyckats, då jag tror att det är en dålig strategi om man vill få någon att lyssna. Men vi har olika synsätt, och detta ord är för mig ett stickspår i ett större sammanhang.
/Stellan

Stellan Tengroth juni 16, 2015 kl. 20:20

Och kostnaden för att bygga en sådan är väl försumbar:)

Ulf Lilie juni 16, 2015 kl. 22:29

Genom att kalla Wannholt för skränig och onyanserad har man gjort bort sig och tappat så mycket trovärdighet att det torde vara meningslöst att fortsätta skriva.

Ove Finndin juni 17, 2015 kl. 5:47

Hej Stellan
Jag känner inte igen mig som skränig.
Jag vill dock få fakta och inte enbart möta PR folk som försöker lura i mig reklam som jag enkelt kan bemöta som vilseledande.
Hur får vi till en verklig dialog när ansvariga politiker vågar visa sig och verkligen lyssna?
Hälsningar Ove

Stellan Tengroth juni 17, 2015 kl. 7:24

Ulf, och då vet du att du inte behöver ödsla tid på att läsa här //Stellan

Stellan Tengroth juni 17, 2015 kl. 7:37

Ove,
självklart är inte alla som är emot Västlänken skräniga, men min upplevelse är att många debattinlägg stämmer in på det epitetet.
Min ambition är att ifrågasätta och lyfta fram vissa aspekter som jag har saknat på GP:s debattsida.
Det politiska spelet är inte enkelt, men som så ofta kommer diskussionen efter att besluten redan är tagna.
Och det är en politisk terrorbalans, där MP inte vill ha biltunnel och M förmodligen inte ville ha trängselskatt (osäker på det), men där alla nu solidariskt måste ställa upp på allt. Det hela blir inte lättare av att en del frågor ägs av riksdagen.
//Stellan

Previous post:

Next post: