Biobränslet ger också CO2-utsläpp

19 juni 2015

Ibland kan man förledas tro att det inte blir några utsläpp av koldioxid om man eldar med biobränsle. Detta är förstås helt fel. Trä som eldas upp eller förmultnar orsakar väsentligen lika mycket CO2 som kol eller olja. Vinsten får man i andra änden när (och om) nya träd växer upp som tar upp koldioxid och lagrar det i biomassan.

Detta är kärnpunkten i en debattartikel i SvD med titeln Nej, skogsskövling är inte bra för klimatet skriven av Elin Götmark som representerar Skydda Skogen.

Detta är speciellt relevant eftersom all vetenskap säger att vi måste reducera växthusgaserna inom något eller några årtionden. Då är det inte möjligt att bortse från tiden som går mellan att vi avverkar, eldar upp och sedan återplanterar.

Previous post:

Next post: