Sol och vind är nödvändiga, men det räcker inte

11 maj 2015

I denna videosnutt talar Richard Heinberg om den energiomställning som är oundviklig. Vi måste lämna den fossila eran och gå över till de förnybara till 100 procent. Detta är en gigantisk utmaning och skiljer sig från alla tidigare tillfällen då vi skiftat energislag. Då har det handlat om att lägga till något nytt, men inte ta bort något. Vi har fortsatt att bränna ved när vi gick till kol och oljan har inte ersatt kolet utan kommit på toppen. Det vi nu har framför oss är något helt nytt: vi ska ersätta högvärdig, koncentrerad energi med något som har sämre prestanda.

Vi kan gå från det fossila till det förnybara, men inte utan uppoffringar. Det fordras nya vanor och helt andra förväntningar.

 

 

Previous post:

Next post: