Richard Heinberg om resiliens

20 maj 2015

Resiliens är temat för denna kortfilm. Ett begrepp som handlar om att kunna stå emot oväntade händelser, som finansiella, ekologiska eller sociala chocker.

Vi lever I en värld där tillväxt och produktivitet är det som prioriteras. Snabba klipp, produktion där lönerna är som lägst och billig transport till marknaden är ledstjärnorna. Här finns inte plats för måttfullhet och en beredskap för det oväntade. Inte ens den givna tanken att verkligen leva inom de ekologiska och resursmässiga gränserna som planet sätter är självklar.

Ett hållbart och resilient samhälle är annorlunda, men det behöver inte vara sämre.

Previous post:

Next post: