Mot en cirkulär ekonomi

26 maj 2015

En fullständigt cirkulerande ekonomi, med 100 procent återanvändning och återanvändning är en utopi, men det är inget skäl att inte ta vara på varje försök att bryta de linjära flödena.

Anders Wijkman och Kristian Skånberg har inom Romklubbens ram skrivit en rapport som baseras på simulering av den svenska ekonomin och som visar att nyttan är tydlig. Alla kurvor pekar åt rätt håll: CO2 nedåt, sysselsättning uppåt, förnybar energi uppåt.

Tricket som krävs för att röra sig åt det cirkulära hållet är kraftfulla ekonomiska styrmedel. Både morötter och piskor. I ett långt tidsperspektiv med råvarubrist på riktigt skulle det möjligtvis lösa sig med marknadens lena osynliga händer, men erfarenheten säger tyvärr att det går för långsamt.

Rapporten finns här.

Previous post:

Next post: