Tidningen OM

01 april 2015

OM Omställning är en röst som funnits ett tag, en professionell utformad tidning som kommer ut fyra gånger om året.
Ämnena är som sig bör sådant som har med omställning och en hållbar framtid att göra, både det jordnära som matlagning och odling, men också ekonomi, peak oil och ett ifrågasättande tillväxt som något självklart gott.

Det är glädjande att man har publicerat ett kapitel ur anatologin Att svära i kyrkan. Fler kommer att följa.

Tidningen har så här långt levt sitt liv i den digitala världen, men nu går den också att få på papper.

Previous post:

Next post: