Lyft blicken – ställ de rätta frågorna – fredsfrågan är en av dem

22 april 2015

När jag började på boken ”Tillväxt till döds” för ett antal år sedan hade den länge arbetsnamnet ”Ställ de rätta frågorna” och den fick också ett kapitel med den titeln. När det gäller de rätta frågorna har jag svårt att finna någon väsentligare än ”Hur värnar vi freden när tillväxten inte längre är möjlig?”

I relation till denna är det närmast pinsamt med de som frågar sig hur hjulen ska hållas igång och tillväxten stimuleras…

Jag får erkänna att jag ofta duckar för den viktiga frågan. Inte för att jag inte är medveten om den, utan för att den innehåller så mycket sprängstoff och tankar som jag helst inte vill tänka.

Då är det upplyftande att se de som oförtrutet jobbar med fredsfrågan och i Göteborg finns några exempel:

  • World Peace House som jobbar för ett Fredens hus och som i väntan på detta tar initiativ och samlar en brokig skara av aktiviser och organisationer.
  • Fredsam, Göteborg som är ett nätverk av organisationer som jobbar för fred.

Jag kan bara hoppas att miljö- och fredsrörelserna inser att de har mycket gemensamt.

 

Previous post:

Next post: