Jämlikhet och tillväxt – jämför inte äpplen och päron

14 april 2015

Idag skriver Robert Höglund och Christer Sanne i Svenska Dagbladet en replik på en artikel av bl.a. f.d. finansministern Pär Nuder (S).

Nuder talar sig varm för ökad jämlik, men med motivet att det driver ekonomin, sätter fart på konsumtion och tillväxt.

Höglund och Sanne reder kort och kärnfullt ut begreppen. Jämlik är efter alltid eftersträvansvärd, men att den förmodligen leder till ökad konsumtion och materiell tillväxt är ett problem som behöver hanteras – inte något att sträva efter.

Previous post:

Next post: