En biologs inlägg i tillväxtdebatten

12 april 2015

Stefan Edman är närmast en institution inom frågorna om miljö och hållbarhet. Han har skrivit ett stort antal böcker, är flitig föreläsare och debattör. Han kallar sig själv possibilist och säger: Världen kan bli hållbar – med radikal global politik för rättvisa, grön teknik och dramatiska livsstilförändringar i medelklassen.

I ”Att svära i kyrkan” sätter han fokus på de globala överlevnadsfrågorna, och även om han lyfter fram det som faktiskt har gått åt rätt håll, med exempelvis tillgång till rent vatten och minskad spädbarnsdödlighet andas hans text en stor portion av otålighet. Han saknar inte idéer om vad som borde göras, men för det krävs både politisk handlingskraft och förändringar på det individuella planet.

Länken till hans avsnitt.

Hans hemsida och böcker han skrivit.

Samtliga kapitel kommer efterhand att finnas här och på Steg3:s blogg.
Och hela antologin, som bok eller e-bok, går förstås att köpa eller låna.

Previous post:

Next post: