Christer Sanne – en förkämpe för nerväxt

05 april 2015

Christer Sanne är nog en av dem som längst har drivit frågan om vår ohållbara tillväxt. Han återkommer till frågan om arbetstiden – varför ska vi fortsätta att arbeta 40 timmar per vecka när produktiviteten hela tiden ökat? Om vi tog ut frukterna av det i fri tid istället för i pengar skulle vi förmodligen må bättre samtidigt som belastningen på miljö och ekosystem skulle minska.

I sitt avsnitt i antologin tar han till bilden av en lök med tre lager för att beskriva social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Med denna liknelse betonar han att de tre hänger intimt samman, är beroende av varandra, men inte på något sätt är likvärdiga.

Av det som han de senaste åren publicerat finns rapporten Hur vi kan leva hållbart 2030 och boken Keynes barnbarn. På hans hemsida kan man hitta länkar till diverse artiklar som han skrivit.

Samtliga kapitel kommer efterhand att finnas här och på Steg3:s blogg.
Och hela antologin, som bok eller e-bok, går förstås att köpa eller låna.

Previous post:

Next post: