24 civilisationer har gått under

28 april 2015

Richard Heinberg talar i den här korta filmsnutten om fenomenet ”avtagande marginalnytta”. Något som visar sig i de mest skiftande sammanhang, både i våra dagliga liv, på vår arbetsplats och i de stora sammanhangen.

Arkeologerna hävdar att det har funnits 24 högstående civilisation som gått under i jakten på ökad komplexitet. Kollapserna har varit ett sätt att återstarta, förenkla och slänga onödig börda över bord. Vad kommer att hända med den 25:e. Är den också dömd att kollapsa, och i så fall hur fatalt kommer det att bli.

Min övertygelse är att vår kollaps är oundviklig, kanske pågår den just nu… Däremot är det ingen ursäkt varken att lägga sig ner och dö eller beställa in en grogg till och festa loss. Att ta sig igenom den är möjligt och chanserna ökar om vi inte envisas med att fortsätta expandera och öka komplexiteten. Nej lösningen är den motsatta, att reducera, förenkla och gå mot småskaliga enkla lösningar.

Previous post:

Next post: