Vad är hönan och vad är ägget?

29 mars 2015

Birger Schlaug har sedan länge tagit plats i diskussionen om tillväxt. Han återkommer till frågan om vad som är drivkraften: BNP-tillväxt eller strävan efter bättre liv. Och Birger har övertygelsen om att det är den sunda strävan efter bättre liv som gett oss tillväxten och inte tvärtom.

Han menar att vi i varje tidevarv måste ställa oss frågan: vad är bättre liv? Alltmer talar för att bättre liv idag är mer fri tid, mer social närvaro och mer delaktig kultur. Något som snarast motverkar ekonomisk tillväxt. Vad är det då som gör att vi ändå håller fast vid tillväxttron? Vilka normer och föreställningar är det som håller oss fast?

Birger Schlaug har sedan nästan tio år bloggat varje dag. En viktig och obekväm röst.

Och här finns hans kapitel i ”Att svära i kyrkan”.

Samtliga kapitel kommer efterhand att finnas här och på Steg3:s blogg.
Och hela antologin, som bok eller e-bok, går förstås att köpa eller låna.

Previous post:

Next post: