Susanna Elfors ger röst åt förorten

01 mars 2015

Susanna Elfors har en bakgrund som miljöaktivist och är doktor i samhällsplanering. Idag tror jag att miljö- och hållbarhetskonsult skulle kunna vara hennes titel. Hon står bakom ekoguiden Asfaltblomman och driver idag det egna företaget Sustopia där hon hjälper företag och organisationer att ställa om och bli mer hållbara.

I Att svära i kyrkan reflekterar hon över städernas tillväxt och över hur dessa ständigt förväntas bli större på bekostnad av grönområden för ekosystemtjänster, matförsörjning och rekreation. I en personlig betraktelse, som startar i ett barndomsminne, visar Susanna hur den gröna förorten och det lokala gemensamma livet kan fungera som en modell för den omställning som vi måste göra.

Förra året tog Susanna ett fantastiskt initiativ och arrangerade en ”Tillväxtsalong” med Katarina Bjärvall och Fredrik Lindström.

Hennes avsnitt i antologin.

Samtliga kapitel kommer efterhand att finnas här och på Steg3:s blogg.
Och hela antologin, som bok eller e-bok, går förstås att köpa eller låna.

Previous post:

Next post: