Jag förverkligar min bokdröm

02 mars 2015

I boken Förverkliga din bokdröm skriver Kristina Svensson och Joanna Björkqvist om detta. De är båda, liksom jag, egenutgivare och i boken ger de inspiration och vägledning för alla som när drömmen om att ge ut den egna boken.

På bokens egen webbsida finns nu en färsk intervju med undertecknad där jag talar både om projektet att ta fram och ge ut Att svära i kyrkan och, de än så länge vaga, tankarna på nästa bok.

Previous post:

Next post: