Fredrik Lindström är inte bara domare i ”På spåret” …

08 mars 2015

Nej, han har många andra strängar på sin lyra och även om jag mest förknippar honom med humor har han mycket insiktsfullt att säga om våra mänskliga drivkrafter och fenomenet tillväxt.

Jag väljer att, rätt upp och ner, återge presentationen som han har skrev om sig själv i antologin:
”Jag började min bana som språkhistoriker och dialektolog i Uppsala i slutet av 1980-talet, men har sedan sysslat med lite olika saker, framför allt inom humor, populärvetenskap, underhållning och skönlitteratur. Mitt intresse för språk är egentligen bara en delkomponent i mitt stora intresse för människans dubbla världar – såsom biologisk varelse och som kulturell dito. Jag har en väldigt stark övertygelse om att människan som sådan i huvudsak fortfarande är en relativt outforskad kontinent, och att mycket av det som präglar vår nutida föreställning om oss själva egentligen är mer önsketänkande är realism. Ryktet om vår rationalitet är till exempel mycket överdrivet: våra känslor bestämmer över oss mycket mer än vad vi någonsin förmår bestämma över våra känslor.
Ja
g har på senare år sysslat mycket med den svenska mentaliteten, och jag arbetar för närvarande med en bok i ämnet som snart ska komma ut – Extremt svensk. Namnet på boken syftar på att den svenska kulturen och de svenska värderingarna vid en internationell jämförelse är de extremaste i världen. Man kan uppfatta Sverige som ett slags civilisationens testfabrik, där vi går i frontlinjen för en ny och relativt oprövad människotyp, helt byggd på de två honnörsbegreppen rationalitet och individualism.”

Han har även hållit två Vinterprogram (som sommarpratare fast annan tid på året). Väl värda att lyssna på. Juldagen 2011 och juldagen 2013.

Här är länken till hans kapitel i Att svära i kyrkan.

Samtliga kapitel kommer efterhand att finnas här och på Steg3:s blogg.
Och hela antologin, som bok eller e-bok, går förstås att köpa eller låna.

Previous post:

Next post: