Billy Larsson, psykolog och klimataktivist

15 mars 2015

Billy Larsson har en gedigen grund inom psykologin som leg. psykolog, leg. psykoterapeut och fil.dr. i psykologi. Med en insikt att vi människor är egoistiska varelser styrda av kortsiktigt tänkande är hans slutsats att det enda som kan ta överhand är vår moraliska sida – vår förmåga att styras av åsikter om vad som är rätt och fel.

I sitt avsnitt i antologin granskar han klimatfrågan med hjälp av en analogi med missbruksproblematik. Det vi missbrukar är jordens resurser och för att komma ur vårt missbruk krävs både att vi släpper fokuseringen på ekonomisk tillväxt och att vi tillämpar en förnyad etik där vi inte har rätt att leva på kommande generationers bekostnad

Billy har tagit initiativ till nätuppropet radikaliseraklimatpolitiken.nu med nästan 20 000 underskrifter!

 

Samtliga kapitel kommer efterhand att finnas här och på Steg3:s blogg.
Och hela antologin, som bok eller e-bok, går förstås att köpa eller låna.

Previous post:

Next post: