Bengt Brülde – filosofen i antologin

22 mars 2015

 

Den som tror att våra ödesfrågor kan lösas av tekniker eller politiker är naiv. Det krävs mycket mer än så och då är jag – som ingenjör – övertygad om att filosofin har mycket att bidra med.

Bengt Brülde är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och vid Högskolan Väst i Trollhättan. Hans forskning om klimatfrågor handlar inte bara om den individuella klimatetiken, utan även om klimaträttvisa och om vilka effekter en klimatomställning kan tänkas få på vår livskvalitet. Hans senaste böcker handlar om livets mening och etisk handel, men han har även skrivit om lycka och lyckoforskning, livskvalitet, hälsa och sjukdom, affärsetik samt folkhälsoarbetets etik. Bengt har varit verksam som filosof i P3 sedan 1998 och har medverkat i Moraltestet sedan 2002.

Några ord ur hans avslutande stycke i antologin:
Vi kan alltid hoppas att det räcker med goda argument för att nå detta mål (en radikal klimatpolitik), och att några moraliska hjältedåd därför inte är nödvändiga, men det är inte omöjligt att en viss grupp (där vi själva ingår) måste föregå med gott exempel för att vi ska kunna få gehör för våra åsikter.

Här finns hela hans text i Att svära i kyrkan.

Samtliga kapitel kommer efterhand att finnas här och på Steg3:s blogg.
Och hela antologin, som bok eller e-bok, går förstås att köpa eller låna.

Previous post:

Next post: