Pernilla Hagbert om ohållbart byggande

22 februari 2015

Pernilla Hagbert är arkitekt och forskare. I den rollen ifrågasätter hon det paradigm inom byggindustrin, och i synnerhet bostadssektorn, som fortsätter att förespråka marknadsmässiga lösningar på de stora samhällsproblem industrin själv haft stor del i att skapa och eskalera.

Idag är hon aktiv i KTH-projektet ”Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande”, där man studerar effekterna av svag tillväxt, nolltillväxt och (hemska tanke) en krympande ekonomi.

I sitt avsnitt diskuterar hon den paradoxala innebörden av tron på grön tillväxt, med byggindustrin och bostadsbranschen som illustrativt exempel. Hon pekar på den ensidiga tolkningen av hållbara boendemiljöer inom branschen, men även hur vi kan röra oss bortom effektivitet för att ta ett helhetsperspektiv på bostadsutvecklingen.

Hennes kapitlet finns här som en pdf.

Samtliga kapitel kommer efterhand att finnas här och på Steg3:s blogg.
Och hela antologin, som bok eller e-bok, går förstås att köpa eller låna.

Previous post:

Next post: