Läs denna!

25 februari 2015

Extracted  – How the Quest for Mineral Wealth Is Plundering the Planet av Ugo Bardi och framtagen för Romklubben är en av de bästa böcker jag läst på sistone.

Om en av våra ödesfrågor: ”Hur länge kan vi utvinna mineraler i den takt vi gör idag?” Trots det tunga ämnet är det en lättläst bok. Den innehåller förstås siffror och diagram, men framförallt är det en berättelse om hur vi riskerar att ödelägga de naturresurser som vi är beroende av, både för vår energiförsörjning och som byggnads- och konstruktionsmaterial.

Ett tydligt budskap är att mineralerna inte kommer att ta slut, däremot har man plockat de lågt hängande frukterna först och vi rör oss hela tiden mot sämre, lågvärdiga malmkroppar. I takt med att vi med ökande geologiska och tekniska kunskaperna flyttar oss nedåt i resurspyramiden tyckt det däremot som om de återstående resurserna ökar trots att de självklart minskar för varje ton malm som bryts.

En bedömning är att 10 procent av världens primärenergi används för utvinning och förädling av mineraler och det är detta som är akilleshälen. Att fortsätta på den inslagna vägen kräver allt mer energi, och energin i form av de fossila bränslena är del av de naturresurser som vi riskerar tömma ut. Och även om det av andra skäl inte är hållbart att bränna mer kol, olja och fossil gas är det orimligt att en alltmer energikrävande verksamhet skulle kunna drivas av sol och vind.

Den finns inte på bokrean, men jämfört med andra liknande böcker är priset överkomligt.

Omslag_Extracted

Previous post:

Next post: