En svordom från Lunds universitet

08 februari 2015

Anne Jerneck är aktiv vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier, LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies) en enhet som analyserar hållbarhetsfrågorna i ett tvärvetenskapligt perspektiv. .

Hon visar i en kort exposé hur forskningsämnet hållbarhetsvetenskap vuxit fram som ett tvärvetenskapligt initiativ för att överbrygga klyftan mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. I fokus för det nya ämnet står politik, ekonomi och vetenskap kring de globala utmaningarna såsom klimatförändring, biodiversitetsförlust, fattigdom och växande ojämlikhet.

Hennes kapitel med titeln Hållbarhetens vetenskap och politik

Samtliga kapitel kommer efterhand att finnas här och på Steg3:s blogg.
Och hela antologin, som bok eller e-bok, går förstås att köpa eller låna.

Previous post:

Next post: