Den fria kulturens röst i tillväxtens tempel

18 januari 2015

Stina Oscarson var när hon skrev sitt kapitel i antologin ”Att svära i kyrkan” chef för Radioteatern, men jag tar på mitt ansvar att skriva: Stina Oscarson är en röst för den fria kulturen oavsett vilken stol hon för tillfället sitter på. I diskussionen om tillväxt och hållbarhet är det en komapakt övervikt av naturvetare och ekonomer, därför är det så viktigt med någon som kan ge kulturen ett utrymme.

I antologin skriver hon om hur kulturen kidnappats för att bli en del av en ohållbar utveckling.

Samtliga kapitel kommer efterhand att finnas här och på Steg3:s blogg.

Previous post:

Next post: