Anders Wijkmans kapitel i ”Att svära i kyrkan”

11 januari 2015

Anders Wijkman har en vid erfarenhet, både som politiker – först i riksdagen för moderaterna och sedan för KD i EU-parlamentet – och som en oberoende och aktad röst utanför partipolitiken. Idag är han bland annat ordförande i Romklubben.

Tidigare i år publicerades MISTRA-rapporten ”Prestudy – The Inclusive Green Economy” som han och Eva Alfredsson står bakom. En rapport som greppar både energi, ekonomi och sociala problem. En viktig slutsats är att man måste agera på flera fronter samtidigt.

Den 14 januari kommer Global Utmaning att hålla ett seminarium om detta i Stockholm med titeln ”Den gröna ekonomin – motorn för en hållbar samhällsutveckling”.

I antologin tar han fasta på finanssektorns roll och dess oförmåga att väga in naturvetenskapliga aspekter i räkenskaperna. Och det är inte bara denna oförmåga som är problematisk, storleken i sig är ett hot. Med en ökad skuldsättning inom alla sektorer av samhället är framtiden överbelånad – både ekonomiskt och ekologiskt. Han ger också några konkreta idéer som skulle ge incitament för en hållbar utveckling och en finanssektor med ett tidsperspektiv längre än ett kvartal.

Samtliga kapitel kommer efterhand att finnas här och på Steg3:s blogg.

Previous post:

Next post: