Två allianspolitiker skriver i antologin

28 december 2014

Boo Östberg och Fredrik Sjöberg är kommunpolitiker (C) respektive (M) i Knivsta. Båda drivs av en övertygelse om att en omställning till ett annorlunda och hållbart samhälle är nödvändig.

De sätter upp sambandet: Energi = Arbete = Ekonomi = Välfärd = Demokrati. Denna mycket förenklade ”formel” är grunden då de frågar sig om demokratin kommer stå pall. Deras bild är att bakom den ekonomiska krisen ligger minskade tillgångar på energi och att detta i sin tur kommer sätta gränser för den ständiga tillväxten – den som våra välfärdssystem är så beroende av.

Samtliga kapitel kommer efterhand att finnas här och på Steg3:s blogg.

Previous post:

Next post: