Susan Krumdieck. EROI och bakterietillväxt

11 december 2014

Jag har på sistone fått upp ögonen för Susan Krumdieck, professor i Mechanical Engineering från New Zealand. Här är en halvtimmes video där hon bland annat målande beskriver kraften i exponentiell tillväxt och talar om EROI (=EROEI). Mycket bra.


Jag kanske gillar den extra mycket då jag använder en snarlik bild av exponentiell tillväxt med bakterier i en tunna i mitt kapitel i antologin ”Att svära i kyrkan”.

Ett annan av hennes föredrag finns i detta blogginlägg skrivet för ett par veckor sedan.

 

buster januari 8, 2015 kl. 21:27

Bra, men hon måste byta ut etanolexemplet. Majsetanol har en EROI på ca 2 om man använder fossila bränslen att koka etanolen, använder man skörderesterna ökar den till nästan 3 – plus att man får ut en massa andra nyttigheter som foder, grön koldioxid, en restmassa som kan göras till biogas, restvärme som kan användas till andra industrier. Detta ska naturligtvis räknas in, då stiger EROI till 5-6-7. Inte lika bra som sockerrör (25 om biprodukterna räknas in) men helt OK. Detsamma gäller solcellerna som mycket väl kan produceras av förnybar energi.

Detta ger inte utrymme för evig tillväxt, så huvudbudskapet står sig fortfarande, men hon borde moderera sina exempel, just nu är de onödigt felaktiga, och öppnar för ifrågasättande av huvudbudskapet, vilket väl inte var meningen…

Stellan Tengroth januari 11, 2015 kl. 15:28

Jag måste tillstå att jag inte någonstans sett så höga värden som du nämner på EROI för etanol, varken för majsetanol eller dito från sockerrör. Att man kan få fram andra biprodukter kan möjligtvis höja EROI en smula, men att pressa upp den från under 2 till 6-7 förefaller inte sannolikt. För övrigt finns det ingen ”grön koldioxid”. All CO2 är densamma oavsett ursprunget. Fördelen med den icke-fossila är att det finns en potential för nyodling som absorberar CO2.
Har du referenser för den höga nettoenergin vore det intressant att ta del av dem.

Previous post:

Next post: