Den vite konsumentens börda

14 december 2014

Alf Hornborg erbjuder ett globalt samhällsvetenskapligt perspektiv på tillväxt, konsumtion och teknik. Allt handlar ytterst om fördelning mellan fattiga och rika i världen. Våra sätt att prata om pengar, levnadsstandard och teknisk ”utveckling” är ideologiska dimridåer som gör de globala orättvisorna mindre upprörande. Våra illusioner ger oss ett sammanhang som vi kan leva med.

Alf Hornborg har bland annat skrivit böckerna The Power of the Machine (2001), Myten om maskinen (2010) och Global Ecology and Unequal Exchange (2011).

I sin presentation i antologin skriver han:
”Jag är övertygad att våra föreställningar kring tillväxt och framsteg är lika kulturspecifika och särpräglade som de föreställningar som antropologer påträffar bland ursprungsbefolkningar i Amerika och Söderhavet.”

Läs det minst en gång och tänk efter…

Samtliga kapitel kommer efterhand att finnas här och på Steg3:s blogg.

Previous post:

Next post: