Anna Borgeryd om pseudotillväxt

21 december 2014

Anna Borgeryd ställer utvärderande frågor: Vad är det som är bra med hur industrisamhället försörjer oss? Och vad är det som är kortsiktigt och ohållbart? Slutsatsen är att västvärlden haft årtionden av kostsam pseudotillväxt och att vi nu måste förändra de ekonomiska spelreglerna för att skydda försörjningen.

Och att skydda (mat-)försörjningen må vara särskilt relevant för henne i och med att hon är med och driver Polarbröd. De flesta som är med i Steg3 är forskare, politiker eller representerar bara sig själva, men Anna är som företagare ett undantag. Och ett positivt tecken på att ifrågasättandet av tillväxten också finns i näringslivet.

 Samtliga kapitel kommer efterhand att finnas här och på Steg3:s blogg.

Previous post:

Next post: