Sara Karlsson, (S)-röst som vågar svära i tillväxtens tempel

30 november 2014

Dags för det tredje avsnittet i antologin Att svära i kyrkan.

Sara Karlsson är tydlig med att identifiera två aspekter av tillväxtdiskussionen. Å ena sidan frågan om tillväxten är möjlig och å andra sidan frågan om den är något att sträva efter. Med detta sagt lägger hon sedan kraften på att vrida och vända på tankarna om tillväxt är önskvärd, men också vad som skiljer välfärd och välstånd. I sin roll som politiker och riksdagsledamot ser hon tillväxtens dilemma tydligare än många andra.

Hon har som riksdagsledamot tagit några vällovliga initiativ:

  • I veckan som gick arrangerades på hennes initiativ ett riksdagsseminarium med fokus på vad som skulle kunna orsaka ett långvarigt nolltillväxtscenario och på hur Sverige och den svenska välfärden skulle påverkas. Utöver Sara deltog Amanda Jackson, hållbarhetschef SwedbankMikael Malmaeus, miljöforskare och ekonom IVL, Sandro Scocco chefsekonom Arena Idé och Anders Wijkman
    .
  • Och tillsammans med Lawen Redar  har hon lämnat in en riksdagsmotion med titeln Strategier för ett samhälle utan tillväxt.

Sara, fortsätt att svära i tillväxtens tempel!

 

Previous post:

Next post: