Pär Holmgren om IPCC:s varning

05 november 2014

IPCC kom häromdagen med den senaste rapporten och den sa väl egentligen inget nytt, men var tydlig med att det som sagts tidigare fortfarande gäller och att vi är nu ännu säkrare i vår analys. De mänskliga aktiviteterna driver klimatförändringen, vi riskerar katastrofala förändringar och det är bråttom. SMHI refererar den här.

Om detta skriver Pär Holmgren på SVT:s debattsida.

Bland annat tar han upp att vi i Sverige har sänkt våra CO2-utsläpp, men det är sant bara om man räknar skorstenarna och avgasrören inom rikets gränser. De officiella siffrorna för perioden 1993-2011 säger att våra utsläpp minskat 16 %, men den bistra sanningen är att om vi räknar med vad vår konsumtion orsakar hamnar vi på ungefär lika mycket plus (17%).
Vi importerar varor och exporterar CO2.

Previous post:

Next post: