Ohållbar utveckling i Göteborg (eller Stockholm eller …)

22 november 2014

I dagens GP skriver Stig Montin och Nazem Tahvilzadeh under rubriken Debatten om Västlänken missar de stora frågorna.

Både rubriken och delar av texten anknyter till Göteborg, men resonemanget är lika giltigt för Stockholm eller vilken kommun som helst. Och artikelförfattarna skriver inte om delprojektet Västlänken utan om hela det Västsvenska paketet där järnvägstunneln bara är en (om än stor) del.

Hur som helst lyfter artikeln nivån på diskussionen åtskilliga steg. Det Västsvenska paketet motiveras från politikerna av att regionen ska expandera och att vi skulle behöva mer av resor och transporter. I ett samhälle som tar hållbarhetsfrågorna på allvar är det förstås ingen sanning. Istället måste vi på sikt minska vår konsumtion, vilket inte ökar – utan minskar – behovet av godstransporter. I en nära framtid då vi inte har ett överflöd av billig energi (=olja) kommer också personresorna att minska. Vare sig de styrande vill det eller inte.

Utan att förirra mig in i frågorna om trängselskatter, motorvägstunnel och Västlänk citerar jag några meningar ur Montin och Tahvilzadehs  artikel:

”Hållbar tillväxt är en paradoxal strategi: Globala miljöavtryck beaktas inte och hänsyn tas inte till varken ohållbar konsumtion eller resande. I stället formuleras mål om ökat flygresande. Målsättningen om 10 000 nya invånare per år vägs inte upp med konkreta åtgärder för var de ska ha råd att bo. Inga åtgärder om den ökande sociala polariseringen ingår.
Vi menar att den svaga hållbarhetspolitiken beror på att näringslivsutvecklande organisationer har getts ett stort handlingsutrymme i inramningen av strategin, samtidigt som aktörer som förespråkar mer tillväxtkritiska perspektiv har hållits utanför.”

Jag skrev för ett år sedan i GP under rubriken Regionens nya strategi bygger på evig tillväxt. I grunden samma frågor, men med en annan vinkling.

För övrigt tycker jag att GP:s rubriksättare valt en bra rubrik då de griniga gubbarna demonstrerar mot Västlänken just idag:-)
Kan förhoppningsvis locka fler läsare. Tack för det.

Previous post:

Next post: