Kulturen är viktig

15 november 2014

Stefan Edman – biolog, författare, miljödebattör och medlem i Steg3, skrev häromdagen i DN under rubriken Konsten kan rädda jordklotetom det förakt som man på vissa håll visar för kultur och det icke-materiella.

Jag delar inte ordagrant rubriken (troligen satt av DN:s rubriksättare). Konsten kan förstås inte ensamt rädda klotet och mänskligheten, men jag vill vända på det och säga ”Utan konsten har vi ingen chans”. De globala problem som vi nu står inför är skapade av den teknik och den politik vi känner. De kan inte ensamt ställa saker tillrätta. Som Stefan Edman skriver:
”… smart, resurseffektiv teknik kan lösa en del av problemen. Men aktuell forskning visar att konsumtionen för närvarande växer snabbare än tillväxten av miljö- och klimatsnåla bostäder, bilar, livsmedel etcetera.”

Den gröna tillväxten, tron att vi med mer och smartare teknik skulle lösa några problem är, för att låna Tim Jacksons ord, en myt.

 

Previous post:

Next post: