Grön ungdom tror på tillväxt

23 november 2014

Lorentz Tovatt, språkrör för Grön Ungdom (MP:s ungdomsförbund) skriver idag på DN-Debatt om att ekonomisk tillväxt skulle vara möjlig att kombinera med ett hållbart utnyttjande av jordens resurser.

Han tar som exempel att Sverige skulle ha lyckats sänka sina utsläpp av växthusgaser med bibehållen tillväxt i BNP. Samma retorik som Reinfeldt med emfas har drivit.
Visserligen har utsläppen i en snäv bemärkelse minskat inom landets gränser, men när man tar hänsyn till vad vår konsumtion orsakar finns inget som liknar frikoppling mellan CO2 och BNP.

Vidare hävdar han att det är möjligt att ersätta de fossila bränslena med förnybara dito, och man får intryck av att det skulle vara en enkel sak och att BNP skulle fortsätta expandera. Lorentz, jag rekommenderar dig att läsa på om EROI och fundera på varför sol och vind fortfarande har så små andelar av den globala energimixen. Här är ett tips om du kan spendera 30 minuter.

Tyvärr har alternativen till oljan dålig prestanda. Vi kommer att tvingas leva med det, men att inbilla sig att vi kan gå till grön energi och att fortsatt BNP-tillväxt samtidigt skulle vara möjlig är blåögt.

Previous post:

Next post: