Debattartikel i Svenskan från Steg3

12 oktober 2014

Robert Höglund, samordnare i nätverket Steg3 skriver på Svenska Dagbladets debattsida om tillväxtens dilemma. Jag citerar några meningar:

”Effektiviseringar och resursbesparingar kan visserligen leda till ekonomisk tillväxt mätt i BNP. De kan också driva på utsläppsminskningar och ett minskat uttag av naturresurser. Men det är i praktiken enormt svårt att kombinera dessa mål. Effektivisering kan bara leda till BNP-ökning om hela eller delar av resursutrymmet som frigörs används för ny produktion och konsumtion. Målen att minska uttagen av naturresurser och att öka BNP tävlar alltså om samma utrymme. De går endast att förena om effektiviseringen är så stor att den ger utrymme för både högre tillväxt, eventuella ökade energi- och råvarupriser, befolkningsökningen samt en minskning av resursuttagen. Hittills finns inget som talar för att detta går att genomföra i praktiken.”

Ja, sannolikheten att ha en expanderande produktion samtidigt som miljö och ekosystem respekteras, är försvinnande liten…

 

 

Previous post:

Next post: