Aleklett varnar för recession

19 oktober 2014

Kjell Aleklett skriver på Svenska Dagbladets debattsida om att det fallande oljepriset kan vara en varningssignal om att vi är på väg in i en recession.
Paralleller till 2008 kan tyda på det, och hur som helst ändras spelreglerna för skifferoljan – en utvinning som är beroende av ett högt pris på oljan.

Han avslutar sin text med:

”IEA, International Energy Agency, har nu skrivit ner sina prognoser för den globala efterfrågan med 200 000 fat om dagen och man motiverar det med minskad tillväxt. Det är dags för våra ekonomer att ta resursbristen av olja på allvar och det krävs fördjupade studier om oljeprisets betydelse för den globala ekonomin.
Världen kan nu vara på väg mot en lång period med låg tillväxt. Den förhoppning om en tillväxt på tre procent som vår finansminister har för 2015 kan mycket snabbt ändras till noll.”

Det är dags för både Magdalena Andersson och andra att inse: tillväxten förutsätter billig, lätt tillgänglig energi och det stavas O L J A.

 

Previous post:

Next post: