Peak Car – har det något med Peak Oil och Peak BNP att göra?

02 september 2014

Lyssnade idag till ett seminarium med titeln ”Har vi nått Peak Car?”

De tre på scenen var rörande ense om att vi inte hade nått något sådant i sikte, utan att det troliga är att bilåkandet kommer att fortsätta öka.

Kan inte påstå att jag var så förvånad över att höra det från Mårten Levenstam från Volvo Cars. De har förstås ett kommersiellt intresse att försvara  och hans perspektiv är ju inte heller bara Västvärlden, utan den globala bilmarknaden. Och för Asiens del finns det ingen som har andats något om Peak Car.

Inte heller blev jag förvånad över vad Peo Nordlöf, Trafikverket sa. Jag har tidigare tagit del av deras prognoser och även om de numera har skruvat ned ökningen från 1,5 till 1,2 procent per år (personkilometer på väg) är det en aningslös framskrivning av historiska kurvor. Aningslöst, både med tanke på bristen på analys av energisituationen och inte minst för att man har en svag grund för antagandet att BNP ska fortsätta öka i en stabil takt.
På ett sätt kan jag köpa deras hållning att inte göra egna prognoser för BNP, men att bara godta siffrorna från Långtidsutredningen 2008 och från Konjunkturinstitutets scenarier är anmärkningsvärt. LU2008 använder en siffra på tillväxten om 2,2%, men säger i klartext att det inte är en prognos utan ett antagande som de behöver göra för sina egna analyser. KI å sin sida uppger att energitillgången inte är väsentlig, och de har minsann konsulterad akademin (M. Radetzki).

Akademin var representerad av Jonas Eliasson, KTH och han visade emperi på samband mellan bränslepris respektive BNP och bilkörning. En ökning av bensinpriset med 10 % ger en minskning av trafiken med 3-4 % och en ökad BNP med 10% drar med sig 5 % mer trafik. Låter rimligt och jag har inget skäl att ifrågasätta detta.

Under frågestunden kunde jag inte motstå att nämna två andra toppar (olja & BNP), och försökte under en kort minut göra troligt att Peak Oil är en realitet. Tyvärr lyckades jag nog inte med annat än att höja adrenalinnivån ett snäpp hos några. Jonas Eliasson hävdade bestämt att nu fanns det så mycket fracking att Peak Oil var förpassad till några sällare jaktmarker. Hundra år av god tillgång på energi är vad vi har att vänta oss…
Andra i publiken ville förstås komma till tals och det var inte läge för något längre meningsutbyte, men det är inte utan att jag blev lite nyfiken på vilken vetenskaplig grund han har när det gäller de framtida energitillgångarna.

Funderar på att skicka en länk till Eliasson  från ett fördrag som Mikael Höök höll för ett tag sedan.

Previous post:

Next post: