”Overshoot and Collapse” trenderna från 1972 består

09 september 2014

I Tillväxtens gränser från 1972 studerade man olika scenarier och modellerade troliga utfall i termer av befolkning, livsmedelsproduktion, resursutnyttjande, mm. Med ett Business as usual-scenario förutsåg man att de hållbara gränserna skulle passeras och leda till kollaps före år 2070.

I en studie från universitetet i Melbourne har man undersökt hur väl de 40 år gamla prediktionerna har slagit in och (tyvärr) visar det sig att verkligheten inte har legat långt från det som Meadows och hans MIT-kollegor kom fram till med sina modeller.

Även om kurvorna under dessa fyra decennier följer varandra är det förstås inte säkert att de kommer at göra så också under nästa 40 år, men sannolikheten är inte försumbar.

Den uppenbara risken är att resonemanget från Tillväxtens Gränser håller. En ökad konsumtion kräver alltmer resurser. Resurser som blir allt svårare och dyrare att utvinna, vilket leder till att det blir allt mindre över till andra nyttigheter. I modellen från 1972 börjar industriproduktionen minska runt 2015. Något senare minskar både livsmedelstillgång och befolkning och den välfärd som vi tar för given kan förstås inte upprätthållas.

Någon exakthet i årtal finns det ingen anledning att ta fasta på, de kommer inte att stämma. Men för den sakens skull kan man inte avfärda de breda penseldragen.

En artikel om detta i The Guardian och rapporten från Melbourne.

Och jag törs sätta en peng på att inga svenska medier kommer att skriva om detta och att våra politiker vill vara lyckligt ovetande. Åtminstone tills vallokalerna stänger på söndag kväll…

Previous post:

Next post: