Kommentarerna finns här

2014-09-27

Som jag skrev har jag problem med kommentarsfunktionen, så jag väljer att återge de kommentarer jag fått de senaste dagarna på detta lite primitiva sätt.

—- 2014-09-23 ————–

Hur mycket kobolt krävs för varje batteri? Har utan resultat försökt googla på det. Litiumjonbatterier har såvitt jag känner till inget kobolt i sig. kanske till kontrollen?
Batteritekniken utvecklas med en svindlande hastighet. Livslängden för nuvarande batterier är förhållandevis kort men kan förlängas mångfaldigt i en nära framtid. Frågan är dock om inte superkondensatorer kommer att bräda litiumjonbatteriet med sin korta laddningstid och fordonslånga livslängd. Sen om det krävs kobolt för kontrollen känner jag inte till.
Sen kommer frågan om bilar överhuvudtaget hör till framtiden. De flesta används ju endast någon timme om dagen och står sedan parkerade på allt dyrare stadsgatumark. Nej fram för kollektivt förvaltade PRT-system ( fåpersonsfordon som går ovan mark).

—- 2014-09-23 ————–

Jag skriver mina funderingar på en googlesite. Om du läser den så förstår du hur rörande överens vi är. Jag är forskare inom material, alltså också civ.ing.
Jag skriver för att reda ut mina egna tankar så sidan är mest terapi för mig.

—- 2014-09-23 ————–

Intressant och helt i enlighet med vad man kunde ana. Om man dessutom begrundar rimligheten i biobränslealternativet och att vi inte har mer än halvannat decennium på oss att fasa ut fossilbränslet så finns det väl bara en slutsats: Vi måste omedelbart finna vägar att avskaffa privatbilismen.

—- 2014-09-26 ————–

Du relaterar årsproduktion av kobolt med total storlek på bilpark. Det borde rimligen vara årlig bilproduktion, alternativt totala koboltreserver. Om du jämför 5 miljoner bilar (enligt exemplet) med global årsproduktion av bilar (~65 miljoner), så blir siffran över 7,7% istället för 0,5%.
Då faller påståendet om att ”storleksordningen är fångad” ganska platt.

—– några kommentar till kommentarer ——–

Jag kan tyvärr inte svara på hur mycket kobolt som krävs för ett batteri, men enligt min källa (som jag inte kan gå i god för) är det inga obetydliga mängder.

Huruvida batteriernas livslängd kan förlängas mångfalt och om superkondensatorer kommer att bli verklighet återstår att se. Även om vi inom många områden historiskt har sett en snabb teknikutveckling är det tyvärr inte säkert att det kommer att upprepa sig.

—–

Man kan förstås relatera koboltutvinningen antingen till årsproduktion av bilar eller till den totala bilparken.
Mina 0,5 % uttrycker hur långsamt det skulle gå att ersätta dagens cirka en miljard bensin/dieselbilar, och dina 7,7 % är ett mått på hur stor del av nyproduktionen som skulle kunna förses med batterier.

———————————

Än en gång. Jag beklagar att kommentarerna inte visas på  ett riktigt sätt.

 

 

Previous post:

Next post: