Det är inte oviktigt vem som är budbärare.

01 mars 2014

Vi är många som försöker föra fram en bild att vårt utnyttjande av planetens resurser är ohållbart.

Förutom oss små och obetydliga bloggare och författare finns förstås allehanda vetenskapsmän och organisationer som WWF och Greenpeace. På andra sidan finns mäktiga politiska och ekonomiska intressen.

Just därför gör det gott för moralen när klarsynta slutsatser dyker upp från oväntade håll:

The rapid depletion of nonrenewable mineral resources, the depletion of forest areas and wetlands, the extinction of animal and plant species, and the deterioration in air and water quality (especially in some countries of Eastern Europe, the former USSR, and China) pose serious long-term problems that governments and peoples are only beginning to address.

Citatet kunde varit hämtat från filmen ”Hållbarhetens gräns”, men det kommer från CIA. I deras World Factbook kan man hämta all möjlig information om världens länder och när det gäller naturresurser hittar man i allmänhet en mycket kortfattat lista på resurser, men för helheten blev det inte så torrt …

Previous post:

Next post: