Hållbarhetens gräns

23 februari 2014

Det är drygt 40 år sedan  Dennis Meadows, Donella Meadows, Jörgen Randers och de andra publicerade ”Tillväxtens gränser”.

Jag kan inte undgå att förvånas över att det fortfarande finns så många som inte tar deras budskap på allvar.

UR-Play kan man just nu och ett halvår framåt se filmen ”Hållbarhets gräns” om tillblivelsen av boken och om den fortsatta debatten. Den visar bland annat när Dennis Meadows 1972 drar fem slutsatser:

  1. Det finns gränser för tillväxt och dessa kommer sannolikt att övertrasseras.
  2. Om vi fortsätter att strunta i dessa kommer det att leda till en kollaps.
  3. Det finns en alternativ väg
  4. Det tar minst 50-100 år att nå en hållbar situation
  5. För varje år som vi väntar blir det allt svårare att hitta socialt acceptabla och fredliga vägar mot ett uthålligt samhälle.

40 år senare har han samma bild, men är tvungen att lägga till att vi nu har missat chansen att nå jämvikt utan att först passera de långsiktigt hållbara nivåerna.

Titta på filmen. Den är sevärd och låt dig förundras över makalösa uttalanden från några av USA:s tidigare presidenter.

Previous post:

Next post: