Davos – inte så insnöat

10 februari 2014

För några veckor sedan hölls det årliga ”World Economic Forum” i Davos.

En tillställning som – med rätta – kan upplevas som en uppvisning för de styrande i den globala kapitalistiska sfären och inte ett sammanhang där man ska vänta sig alltför mycket av radikala tankar. Om det är för att det ligger i ett snävt egenintresse att analysera risker kan man faktiskt lämna därhän.

I rapporten ”Global Risks 2014” finns en diskussion om risker i en vid bemärkelse och det är upplyftande att konstatera att bland det som man fruktar mest finns inte bara nästa finanskris utan också arbetslöshet, stora inkomstskillnader och vattenbrist. Och den skulle kunna tävla med vissa skrifter från Omställningsrörelsen i hur många gånger ordet ”resiliens” nämns.

Det finns självklart all anledning att vara skeptisk och se det som en partsinlaga, men jag väljer att se det som positivt att det inte bara är miljörörelsen som tar upp riskerna med växande städer, sårbarhet i vår försörjning, hormonstörande ämnen och miljökonsekvenser av skiffergasutvinning.

Här finns rapporten.

 

Previous post:

Next post: