Bilarna är viktiga, men maten är viktigare

05 januari 2014

Vi har många hot mot vår civilisation och vårt bekväma liv. I flera sammanhang finns ett fokus på klimathotet, något som även jag oroar mig för, men jag ser också andra hot. Kanske inte värre, men tydligare och förmodligen närmre i tiden. Den gemensamma nämnaren är den brist på billig energi som vi med all säkerhet kommer att uppleva inom några få år.

Peak oil, eller kanske rättare sagt, peak energi kommer att påverka våra möjligheter att förflytta oss, men också chansen att äta oss mätta. Om detta har jag på sistone skrivit några artiklar i Svenska Dagbladet och i Fria Tidningen.

I jämförelse med livsmedelsförsörjningen är transporterna närmst oviktiga, men som väckarklocka kan de vara minst lika kraftfulla. Gud nåde den politiker som vågar nudda vid bilen …
Och genom att satsa pengar på infrastruktur baserad på en energitillförsel som man bara kan drömma om, drar man undan resurser från sådant som är viktigare.
Än igen efterlyser jag kunniga och modiga beslutsfattare.

  1. Om Trafikverkets prognoser i Svenska Dagbladet. Jag visar att förutsägelserna om kraftigt ökad biltrafik vilar på mycket lös grund. Man väljer att bortse från oljans betydelse för transporter och BNP-tillväxt. Den ekonomiska utvecklingen baserar man på en gammal Långtidsutredning som enligt egen utsaga inte är någon prognos.
    Min slutkläm är att politikerna borde ge Trafikverket i uppdrag att ta fram flera scenarier.
    .
  2. Mer om trafikprognoser i Fria Tidningen. Här tar jag mig friheten att uttrycka mig mindre stringent, men budskapet är inte mindre viktigt.
    .
  3. En krönika om vår matförsörjning och dess beroende av olja. En studie från JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, visar vad konsekvenserna blir vid en brist på olja. De har tre olika antaganden om avbräcket i oljetillförseln. Den mildaste lär vi klara, men i de två andra är det svält i större eller mindre omfattning och ett problem är att även om vi aldrig haft så många hästar, krävs många års avel innan de duger för att dra en plog. Och allt handlar om svenska förhållanden år  2014 …

Previous post:

Next post: