En strategi för evig tillväxt

11 oktober 2013

Västra Götalandsregionen har nyligen antagit en ”strategi för tillväxt och utveckling”.

I våras när handlingen var ute på remiss skickade jag in ett remissvar där jag i all välmening ställde fyra enkla frågor:

  1. Är tillväxt något att sträva efter?
  2. Är tillväxt möjlig?
  3. Varför skulle ”hållbar tillväxt” vara möjlig just här?
  4. Varför nämner man inte peak oil?

Om detta har jag skrivit en debattartikel i GP som avslutas med:

Detta var mina fyra – i grunden triviala – frågor. Tjänstemännen i ”Beredningen för Hållbar Utveckling” fick dem den formella vägen i maj. Jag ser inga spår av dem i den antagna strategin. Nu är det i stället upp till regionens politiker att ha mod och kurage. Stick inte huvudet i sanden. Ställ de viktiga, men obekväma frågorna.

 

 

Previous post:

Next post: