Peak-car

13 augusti 2013

I Västvärlden finns starka indikationer på att vi har passerat toppen när det gäller bilanvändande.

I USA, Europa och Australien är det en tydlig trend att man kör mindre bil än för några år sedan. Orsaken kan man tvista om. Det talas om ett annat förhållningssätt till bilen. Det som har varit sinnebilden för frihet är numera – framförallt bland yngre – något som inte bara kostar, utan som ger besvär och bekymmer. Att man kan använda sin smarta telefon på bussen är förmodligen en bidragande orsak, men det kan finnas mer grundläggande orsaker i botten.

Sedan 2008 har ekonomin gått på kryckor, och även om många oss (med jobbet kvar) inte har märkt så mycket är det nog fler och fler som även om de skulle vilja inte kan lägga pengar på bil.

Min övertygelse är att det till del handlar om ett mognare förhållningssätt till bilen, men att vi i själva verket ser effekten av peak-oil och peak-BNP som spiller över på peak-car. De olika ”peakarna” är intimt beroende av varandra.

I Sveriges Radio går just nu en serie ”Bortom Bilen”. Totalt fyra avsnitt, varav tre har hunnit sändas och det sista kommer nu på torsdag (15/8). Även det första avsnittet går fortfarande att lyssna till här.

Christer Ljungberg är en de flitigare att tala om detta.

Previous post:

Next post: