IMF om vår energi i framtiden

18 augusti 2013

IMF, en organisation som knappast gjort sig känd som den mest kritiska rösten, har genom Michael Kumhof gett en mycket mer nyanserad bild av de utmaningar (=förskönande omskrivning) vi har framför oss.

I detta Working Paper, Oil and the World Economy: Some Possible Futures, analyser de hur oljepriset och tillväxten i ekonomin kan komma att påverkas av en plötslig brist på olja.
Jag tror mig kunna ta till mig teoretiska resonemang och formler, men jag måste tillstå att jag totalt tappade tråden när de började beskriva sin modell, men hav förtröstan:)

Hoppa över det svåra och läs det andra. Här finns en osentimental beskrivning av vilka problem (också förskönande) som vi står inför. Bara en sådan självklar sanning som att elektricitet inte är en energikälla, att den måste produceras i samma stund som den konsumeras (en skillnad på 0,5% är ok, sedan kollapsar nätet) och att de förnybara resurserna kräver fossila bränslen både vid anläggandet och som ett komplement när solen går i moln och vinden mojnar. Sol och vind kan stå för 20-30 % av elen och över detta får näten allvarliga problem.

I Dagens Industri fanns en artikel på samma tema. Lättläst, men utan mycket av den intressanta bakgrunden i IMF-papperet.

 

 

 

Previous post:

Next post: