Det har gått utför sedan 1978

21 augusti 2013

BNP har växt stadigt – med smärre, kortare undantag – under många decennier. Sedan 1950 har den på global nivå tredubblats.

Men, som all inser är BNP ett dåligt mått på framsteg och välfärd.
Genuine Progress Indicator (GPI) är ett försök att åstadkomma något mer nyanserat. Fortfarande ett mått på ekonomi (i vid bemärkelse) tar den också hänsyn till sådant som värdet av obetalt hemarbete, förlusten vid miljöförstöring och kriminalitet.
Det visar sig att medan BNP klättrat uppåt, så ”peakade” GPI 1978 och sedan dess har det gått utför:(

Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress. Bland författarna märks Tim Jackson

Previous post:

Next post: