Svordomar från Wijkman, Oscarson och Wilderäng

04 juni 2013

Anders Wijkman med ett förflutet som politiker har länge varit en (obekväm?) röst i viktiga frågor, Stina Oscarson är chef för Radioteatern och Lars Wilderäng är kanske för vissa mer känd som Cornucpoia?

 

Anders Wijkman tar fasta på finanssektorns roll och dess oförmåga att väga in naturvetenskapliga aspekter i räkenskaperna. Och det är inte bara denna oförmåga som är problematisk, storleken i sig är ett hot. Med en ökad skuldsättning inom alla sektorer av samhället är framtiden överbelånad – både ekonomiskt och ekologiskt. Han ger också några konkreta idéer som skulle ge incitament för en hållbar utveckling och en finanssektor med ett tidsperspektiv längre än ett kvartal.

Stina Oscarson skriver om hur kulturen kidnappats för att bli en del av en ohållbar utveckling.

Lars Wilderäng identifierar de två fundamenten som tillväxten vilar på: befolkningsökningen och den ökade användningen av fossil energi. När inget av detta längre är möjligt måste samhället ställas om och för att inte riskera människovärde, jämlikhet, frihet och demokrati krävs öppna ögon – en tillväxtrealism.

——-
Och här finns motsvarande om:
Grankvist, Hammar, Karlsson och Tengroth
Hornborg, Borgeryd och Östberg/Sjöberg
Bjärvall, Jerneck och Holmgren
Hagbert, Elfors och Lindström

Previous post:

Next post: